Ole rauhassa, ole turvassa

Tervetuloa tutustumaan vakuutusten monimuotoiseen maailmaan! Sivusto tarjoaa laajasti tietoa vakuuttamisesta yleisellä tasolla. Sivustolla pääset tutustumaan kaiken kattavasti vakuutuksiin ja niistä kertoviin uusimpiin uutisiin, historiaan ja informatiivisiin faktoihin. Sivustoltamme löytyy monipuolisesti tietoa vakuutuksista ja sivusto on jaettu alakategorioihin, joista löytyy tarkemmin tietoa oman tarpeen mukaan. Vakuutuksia tai muita vakuuttamiseen liittyviä palveluita ei sivulla kuitenkaan tarjota, vain tietoa.

Vakuuttaminen ulottuu nykyään elämän kaikille osa-alueille ja sivuston tarkoituksena on tarjota tietoa mahdollisimman kattavasti tiiviissä ja selkeässä muodossa. Eriteltyjen kategorioiden avulla lukijan on helppo valita itseään kiinnostava aihealue. Artikkeleita voi vapaasti lukea haluamassaan järjestyksessä ja oman mielenkiinnon mukaan.

Vakuutuksen hankkiminen on nykyään todella helppoa, sillä sellaisen voi klikkailla itselleen suoraan internetistä tai vaihtoehtoisesti vierailla vakuutusyhtiön toimipisteessä. Vaikka vakuutusten hankkiminen on nykyään tehty helpoksi, on ennen ostopäätöstä tärkeää selvittää oma vakuutuksen tarve. Sivun tarkoituksena onkin tarjota informaatiota erilaisista pakollisista ja vapaaehtoisista vakuutuksista. Tämän informaation ja oman tilanteen hahmottamisen jälkeen on vakuutuksen valinta toivottavasti hieman helpompaa.

 

Mitä vakuutuksella tarkoitetaan?

Vakuutus on kahden osapuolen välinen sopimus, jossa vakuutuksen antaja takaa kompensaation tietynlaisesta vahingon, menetyksen, sairauden tai kuoleman sattuessa. Vastineena tästä takuusta vakuutuksen ottaja sitoutuu maksamaan ennalta määritellyn vakuutusmaksun. Vakuutuksella voit siis jo ennalta varautua odottamattomiin tapahtumiin ja säästyä näin suurilta, yllättäviltä menoilta vahingon sattuessa. Vakuutukseen kuuluu lähes aina omavastuuosuus, mikä on vakuutuksen ottajan maksettava vakuutusyhtiön maksaessa loppuosan vahingon korvaamisesta.

Perinteisesti vakuuttaminen on keskittynyt kiinteään omaisuuteen ja henkivakuutuksiin. Yleisimpiä vakuutuksia ovatkin autovakuutus, kotivakuutus ja matkavakuutus. Osa vakuutuksista on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Pakollisiin vakuutuksiin kuuluu muun muassa liikennevakuutus, vuokralaiselle usein pakollinen kotivakuutus ja matkustusviisumia haettaessa monesti matkavakuutus. Vakuutuksen avulla voi jo etukäteen varautua pieniin ja suuriin elämän vahinkoihin, jotka muutoin saattaisivat aiheuttaa liian suuren yksittäisen kuluerän. Seuraavassa on kerrottu, minkälaisia elämän osa-alueita vakuutuksella voidaan esimerkiksi kattaa.

Vakuutukset liikenteeseen

Ajoneuvoille pakollinen vakuutus on autoilijan liikennevakuutus, joka kattaa onnettomuustilanteessa syyttömän osapuolen omaisuusvahingot ja kaikki henkilövahingot. On kuitenkin muistettava, että liikennevakuutus ei korvaa syyllisen omalle ajoneuvolle tapahtuvia vahinkoja. Oman ajoneuvon voi sen sijaan vakuuttaa vapaaehtoisella kaskovakuutuksella, joka korvaa oman auton vahingot, kun itse on vahingon aiheuttajana.

Kotivakuutus

Kotivakuutuksen kohteena on kodin irtaimisto. Vakuutus kattaa huonekalujen ja muun irtaimiston lisäksi yleensä myös sisäpinnat, kuten tapetit, kaakelit ja parketit. Vuokralaisen kohdalla kotivakuutuksen piiriin kuuluu vain irtaimisto. Kotivakuutuksia on tarjolla eri laajuisia. Suppea kotivakuutus kattaa muun muassa putkirikon, murtovarkauden ja palovahinkoja. Laajemman kotivakuutuksen piiriin kuuluvat myös rikkoutumisvahingot. Kotivaakutuksen omavastuu osuus on yleensä noin 100-200 euroa, mikä tarkoittaa, että tämä osuus vakuutuksen ottajan on vahingon sattuessa itse maksettava ja vakuutuksen antaja maksaa ylimenevän osuuden.

Kotivakuutuksen piiriin kuuluvat usein myös matkatavarat. Kannattaakin pitää mielessä, että vaikkei erillistä matkavakuutusta omistaisikaan voi esimerkiksi kadonneista matkatavaroista mahdollisesti saada kompensaatiota kotivakuutuksen kautta.

Matkavakuutus

Matkavakuutuksen tarkoituksena on turvata matkustaja ja matkatavarat. Matkustajavakuutus korvaa reissussa tapahtuvasta sairastumisesta tai onnettomuudesta aiheutuvat sairaanhoitokulut. Matkatavaravakuutus puolestaan korvaa matkatavaroiden katoamisesta, varkaudesta tai rikkoutumisesta aiheutuvat vahingot. Vahingon sattuessa matkailijan on maksettava omavastuuosuus, ja vakuutusyhtiö korvaa omavastuun ylittävän summan. Matkavakuutukseen voi kuulua myös päiväraha tai haittakorvaus, mutta tämä vaihtelee vakuutussopimuksen mukaan.

 

Henkilövakuutukset

Monelle auton ja asunnon vakuuttaminen on täysin normaalia, mutta siinä sivussa unohdetaan itsensä ja perheen vakuuttaminen. Koska tulevaisuutta ei koskaan voi ennustaa, on hyvä varautua elämän pieniin ja suuriin vahinkoihin jo etukäteen. Yllättävä tapaturma tai sairastuminen voi sattua kenelle tahansa iästä riippumatta. Tällöin on tärkeää, että hoitoon pääsy on mahdollisimman nopeaa, jotta myös parantuminen voi alkaa pikaisesti.

Vapaaehtoiset henkilövakuutukset ovat tarkoitettu täydentämään suomalaista sosiaaliturvaa ja työnantajan tarjoamaa vakuutusta. Niiden tarkoituksena on taata elintason pysyvyys esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden, pysyvän työkyvyttömyyden, vamman tai menehtymisen kohdalla. Samalla vakuutus myös kattaa lyhytaikaisempia sairauksia ja mahdollistaa nopeamman hoidon saannin.

Henkilövakuutuksia onkin nykyään tarjolla vauvasta vaariin, jopa perheen lemmikeille on omat vakuutukset. Vakuutus on mahdollista hankkia vielä syntymättömälle lapselle korvaamaan synnynnäisiä ja syntymän jälkeisiä vammoja ja mahdollisia pitkäaikaisempia sairaalahoitoja. Lapsivakuutuksien avulla on mahdollista saada hoitoa jonottamatta ja vakuutuksen korvaukset nopeammin takaisin. Lapsien vakuuttamisen lisäksi on tärkeää myös muistaa perheen vanhempien vakuuttaminen pahimman varalta.

Erikoisemmat vakuutukset

Suurin osa esinevakuutuksista korvaa erilaisia vahinkoja vakuutuksenottajalle itselleen, mutta vastuuvakuutus poikkeaa näistä vakuutuksista siten, että korvauksen saajana on ulkopuolinen taho. Vastuuvakuutuksella tarkoitetaan siis vakuutusta, joka korvaa ulkopuolisille aiheutetun vahingon, josta vakuutuksen ottaja lain mukaan olisi muutoin korvausvelvollinen. Vastuuvakuutus siis nimensä mukaisesti korvaa vahingon, josta vakuutuksen ottaja on vastuussa.

Vakuutusperiaatteita noudattavat kasinot myös joissain pöytäpeleissä, kuten pokerissa tai blackjackissa, tarjolla olevat vakuutukset mahdolliselle tappiolle. Jos jakajan ensimmäisenä korttina on ässä, on pelaajalla mahdollisuus valita itselleen vakuutus, maksamalla puolet alkuperäisen panoksensa koosta. Jos jakajalla tosiaan saa blackjackin, pelaaja voittaa vakuutuksensa kolminkertaisena takaisin. Näin ollen vakuutuksen ottanut pelaaja saa siis oman panostuksensa ja vakuutusmaksunsa kokonaisuudessaan takaisin. Jos jakajalla ei ole blackjackia, pelaaja menettää vakuutukseen menneen summan.

 

Myös urheilijoille on omat vakuutuksensa. Mikäli harrastus tai urheilulaji on hieman normaalista poikkeava tai erityisen riskialtis ei siinä sattuneita vahinkoja normaalisti korvata perinteisen henkilö- tai matkavakuutuksen piiristä. Tällöin on tärkeää ottaa erillinen urheiluvakuutus, jotta hoidon saanti vahingon sattuessa on nopeaa ja kulut eivät pääse yllättämään.

 

Vakuutuksen valinta

Tärkeintä on aloittaa vakuutustarpeen selvittäminen oman elämäntilanteen ja -tavan analysoinnista. Vakuutuksen tarve on perheillä ja yksinasuvilla on kovin erilainen, joten on hyvä selvittää eroja eri vakuutusyhtiöiden tarjoamien vaihtoehtojen välillä. Matkavakuutuksen kohdalla kannattaa esimerkiksi miettiä onko jatkuva vai matkakohtainen vakuutus omaan matkustustyyliin sopivampi. Toisaalta elämäntilanteen muuttuessa, kuten asuntoa ostettaessa, perheenlisäyksen tai lemmikin hankinnan kohdalla on aina tärkeää päivittää vakuutukset ajan tasalle, jotta välttyy ylimääräisiltä ja yllättäviltä maksuilta.

Kannatta aina muistaa, että omavastuuosuus tulee vakuutuksen ottajan maksettavaksi ja vakuutusmaksujen lisäksi säästössä on hyvä pitää omavastuuosuuksien verran rahaa. Tarkkana kannattaa olla myös siitä, mikä kuuluu vakuutuksen piiriin ja mikä ei. Jokaiselle edullisin yhtiö riippuu elämäntilanteesta ja vakuutustarpeesta, joten tämän sivuston artikkeleiden ja oman perehtymisen avulla on hyvä selvittää henkilökohtainen vakuutustarve.

Hyvä tietää!

Vakuutuksen saamiseen ja hintaan vaikuttavat monesti omat luottotiedot. Vakuutusyhtiö voi vapaaehtoisten vakuutusten kohdalla valita myöntävätkö he vakuutuksen vai eivät. Mikäli siis vakuutusmaksujen maksaminen vaikuttaa viivästyvän, kannatta jo hyvissä ajoin ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön ja sopia ennalta uusi maksusuunnitelma sen sijaan, että jättäisi maksun erääntymään. Myöhästyneet maksut voivat nimittäin vaikuttaa koti- tai kaskovakuutuksen saamiseen. Mikä voi puolestaan johtaa hankaluuksiin vuokra-asuntoa, asuntolainaa tai autolainaa hankittaessa.

Auton oston yhteydessä kannattaa aina hoitaa myös vakuutus kuntoon. Vakuutusmaksu voi muutoin olla vakuuttamattomalta ajalta huiman suuri. Kilpailuttaminen ja vakuutusten vertailu kannattaa aina, mutta on hyvä pitää mielessä, että halvin vakuutus ei aina välttämättä ole omaan tarpeeseen sopivin vaihtoehto. Vakuutuksiin perehtyminen siis todella kannattaa. Mukavia lukuhetkiä sivustollamme!